Roodvonk

Roodvonk is een ziekte die in feite niet heel vaak voorkomt en wanneer roodvonk voorkomt zal dit met name het geval bij kinderen zijn. Dat wil echt nog niet zeggen dat alleen kinderen vatbaar voor roodvonk zijn, want dat is allerminst het geval, aangezien men roodvonk ook gewoon op een volwassen leeftijd nog kan krijgen. Ondanks dat dit het geval is blijkt toch wel dat voornamelijk jonge kinderen het slachtoffer van roodvonk worden met een leeftijd beginnend bij zo’n 3 jaar tot en met een leeftijd van zo’n 12 jaar. Wanneer men besmet raakt kan het tot een maximum van 4 dagen duren eer er ook daadwerkelijk verschijnselen op beginnen te treden die dus duiden op roodvonk. Op het moment dat de verschijnselen optreden is het ook direct zo dat roodvonk besmettelijk is. Vermijd dan ook zoveel mogelijk direct contact met iemand die deze infectieziekte heeft, want anders loop je dus het risico het zelf ook te krijgen. Direct contact is overigens niet de enige manier om roodvonk zelf ook te krijgen, want dit kan namelijk ook gebeuren door middel van hoesten.

Roodvonk verschijnselen

Wanneer iemand roodvonk heeft zal dit aan een aantal verschijnselen te zien zijn. De verschijnselen zullen van de een op de andere dag gaan optreden en hierbij moet men dan denken aan hoofdpijn, een gebrek aan eetlust, een gevoel van misselijkheid en zelfs overgeven, keelpijn en ook koorts. Roodvonk wordt natuurlijk ook gekenmerkt door de roodgekleurde vlekjes die er op het lichaam (meestal op de borst) verschijnen welke ook kunnen gaan leiden tot een jeukend gevoel. Daarnaast zijn natuurlijk ook de roodgekleurde wangen een bekend verschijnsel van roodvonk. Naast de roodgekleurde wangen krijgt men met roodvonk ook vaak te maken met een soort wit gekleurde driehoek die verschijnt rondom de mond. Ook dit is weer een typisch verschijnsel van roodvonk. De laatst genoemde verschijnselen komen vaak pas een dag of wat na de eerder genoemde verschijnselen waar het dus in eerste instantie al aan te zien kan zijn dat men te maken heeft met roodvonk. Lees meer op de pagina roodvonk symptomen

Roodvonk besmettelijk?

De vraag of roodvonk een besmettelijke infectieziekte is is eigenlijk al in de vorige paragraaf beantwoord en het antwoord hierop is dus ja. Wanneer men constateert dat iemand de infectieziekte roodvonk onder de leden heeft is roodvonk zo’n 10 dagen besmettelijk. Zorg er dus voor dat direct contact zoveel mogelijk wordt vermeden, want dit zal het risico dat je besmet wordt aanzienlijk lager maken. Lees meer op de pagina roodvonk besmettelijk

Hoe lang duurt roodvonk?

Roodvonk-kindRoodvonk is een infectieziekte die doorgaans slechts voor een korte periode aanhoudt. Gemiddeld duurt het namelijk zo’n 5 dagen voordat de ernstigste klachten weer afnemen en dan hebben we het dus met name over de koorts klachten en ook de vlekjes die er op het lichaam zijn ontstaan. De ziekte is dan echter vaak nog niet in zijn geheel gaan liggen en dat betekent ook dat roodvonk op dat punt nog altijd besmettelijk zal zijn. Lees meer op de pagina incubatietijd roodvonk

Roodvonk medicijnen

Voor roodvonk zijn er niet direct medicijnen die ervoor zorgen dat je van roodvonk afkomt, maar uiteraard kun je wel bijvoorbeeld paracetamol gebruiken om ervoor te zorgen dat de hoofdpijn wat minder wordt. Voor de rest zul je gewoon af moeten wachten en dus moeten wachten tot de ziekte vanzelf weer overgaat.