Privacy


Onze website Rookvonk.org maakt van functionele cookies gebruik. Dit zijn zowel functionele cookies voor bezoekers (in de vorm van advertenties) als functionele cookies voor ons (in de vorm van het kunnen tracken van statistieken). Statistieken zijn voor ons zeer van belang, want wij kunnen zo nodig aanpassingen aan de website maken aan de hand van deze statistieken. Op geen enkele manier bevatten deze statistieken overigens persoonlijke informatie van bezoekers, maar enkel globale informatie zoals onder meer de bezochte pagina’s op de site, locatie, tijd en datum.

Voor de getoonde advertenties kun je als bezoeker ook zelf voorkeuren opgeven en uiteraard kun je ook de voorkeur opgeven om helemaal geen advertenties meer te zien te krijgen. Daar kun je naar deze website surfen.

Zonder het gebruiken van cookies is het zo dat de website anders wordt getoond dan bij het ingeschakeld hebben en toestaan van cookies. De mogelijkheid is er echter wel om cookies uit te zetten, ongeacht welke browser er in gebruik wordt genomen. Bij de instellingen kunnen bij iedere browser wijzigingen met het oog op het wel of niet toestaan van cookies worden doorgevoerd.